SH2016

XLIV Szkoła „Współczesne zagadnienia hydrologii” 

 

Jabłonna,  16 - 20 maja  2016 r.

Zasoby wodne a zmiany klimatu

Konspekt wykładu

 

2 godz. wykładu

  1. Wpływ zmian klimatu na przepływy ekstremalne – projekt CHIHE, Metodyka i zastosowania, R.J. Romanowicz
  1. Sposoby detekcji trendu w wybranych wskaźnikach hydro-klimatycznych dla wybranych zlewni Polskich i Norweskich., J.J. Napiórkowski

2 godz. Seminarium

  1.  Adaptation strategy to floods in Poland and Norway, J. Doroszkiewicz
  2. Application of copulas in hydrology, S. Debele
  3. Hydro-meteorological projections of extremes into the 21-st century for selected Polish catchments, H. Meresa